Żywe morskie zwierzęta w Starym Sączu!

Postanowiliśmy uatrakcyjnić naszą ofertę rozszerzając ją o żywe zwierzęta.
W naszym sklepie on-line można zobaczyć aktualnie dostępne zwierzęta po aklimatyzacji. Dostępne są zarówno ryby jak i koralowce.